Lista zamówień ogłoszonych (ogółem 4)
Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Data ogłoszenia Termin składania ofert Szczegóły
Ogłoszenia o zamówieniach, dla których minął termin składania ofert.
106-040-052/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
98351100-9
usługa całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w: Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Lubinie, Oleśnicy, Polkow pisemny przetarg nieograniczony 26.05.2015 09.06.2015
11:00
więcej
164-020-088/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 450000000-7
45232460-4
45310000-3
45331100-7
45331220-4
remont pomieszczeń biurowych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 – sprawa nr 164-020-088/2015/AB pisemny przetarg nieograniczony 16.07.2015 31.07.2015
11:00
więcej
201-1-107/2015/JP Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30125120-8 Dostawa tonerów do kserokopiarek pisemny przetarg nieograniczony 05.08.2015 13.08.2015
10:00
więcej
214-051-123/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45216111-5
45000000-7
45450000-6
robota budowlana polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do obsługi systemów przetwarzania informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji dolnośląskiej pisemny przetarg nieograniczony 16.09.2015 01.10.2015
11:00
więcej