Ogłoszenia o zamówieniach do 30 tys. € (ogółem 816)
strona 1 z 33następne
Nr referencyjny Wspólny słownik zamówień CPV Tytuł Data ogłoszenia Termin składania ofert Szczegóły
295-023-131/M/2015/MH19200000-8
35000000-4
Dostawa wyposażenia i uzbrojenia policjantów29.10.201506.11.2015
10:00
więcej
293-125-130/TI/2015/JP31122000-7Naprawy: UPS- a, prostowników i inwertorów siłowni telekomunikacyjnych oraz stacji zarządzającej systemu nadzoru TelWin SCADA sieci OST 112 na terenie województwa dolnośląskiego. 26.10.201504.11.2015
10:00
więcej
290-002-170/TI/2015/MA30213100-6
31213000-5
30232110-8
48000000-8
37453300-1
30237450-8
33195100-4
30237200-1
Dostawa sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych28.10.201504.11.2015
11:00
więcej
285-121-129/F/2015/MH85100000-0Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach21.10.201530.10.2015
10:00
więcej
275-019-127/C/2015/AB63100000-0
60000000-8
świadczenie usług polegających na dojeździe do miejsca zabezpieczenia, załadunku na środek transportu, transport do miejsca ważenia ładunku, ważenie ładunku, transport do miejsca składowania, rozładunek, składowanie dowodu rzeczowego w postaci miału węglo22.10.201529.10.2015
11:00
więcej
273-119-124/C/2015/AB45216111-5
45421130-4
jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczeń obsługi interesantów Komenda Powiatowa Policja w Świdnicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15; numer sprawy 273-119-124/C/2015/AB21.10.201528.10.2015
11:00
więcej
280-087-125/TI/2015/ML30121410-0Dostawa urządzeń telefaksowych21.10.201528.10.2015
10:00
więcej
269-052-121/F/2015/MH85100000-0Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze14.10.201527.10.2015
10:00
więcej
274-076-126/T/2015/AB66514110-0
ubezpieczenie casco statków śródlądowych dla służbowego poduszkowca specjalnego marki ANAKONDA HT-P 400 na okres 12 miesięcy21.10.201527.10.2015
10:00
więcej
262-116-118/TI/2015/MA 32323500-8Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Lubinie13.10.201523.10.2015
11:00
więcej
270-114-122/M/2015/ML44421721-7Dostawa i montaż depozytariusza kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie13.10.201521.10.2015
10:00
więcej
263-118-119/C/2015/Mh45111100-9
45262350-9
45410000-4
45442100-8
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont pomieszczeń w budynku KP w Bielawie, przy ul. B. Chrobrego 1412.10.201520.10.2015
10:00
więcej
264-117-120/C/2015/ML45111100-9
45262350-9
45410000-4
45442100-8
Remont ścian, sufitów i podłóg ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń biurowych w budynkach administracyjnych KPP Ząbkowice Śl. oraz KP Ziębice13.10.201520.10.2015
10:00
więcej
271-002-155/TI/2015/MA 30213100-6Dostawa sprzętu komputerowego 13.10.201520.10.2015
11:00
więcej
272-123/C/2015/JP24311800-5Dostawa opału stałego do celów grzewczych obiektów służbowych KWP tj. KPP w Bolesławcu, KPP w Górze, KPP w Polkowicach, KPP w Trzebnicy , KPP w Zgorzelcu 13.10.201519.10.2015
10:00
więcej
250-029-115/M/2015/ML38650000-6Dostawa sprzętu fotograficznego06.10.201516.10.2015
11:00
więcej
261-034-117/M/2015/MA39561000-2
39561130-2
39561133-3
18420000-9
Dostawa dodatków mundurowych dla policjantów woj. dolnośląskiego09.10.201516.10.2015
11:00
więcej
259-027-116/M/2015/ML33696300-8Dostawa testów narkotykowych dla Policji garnizonu dolnośląskiego06.10.201515.10.2015
10:00
więcej
232-019-110/C/2015/AB63100000-0
60000000-8
świadczenie usług polegających na dojeździe do miejsca zabezpieczenia, załadunku na środek transportu, transport do miejsca ważenia ładunku, ważenie ładunku, transport do miejsca składowania, rozładunek, składowanie dowodu rzeczowego w postaci miału węglo02.10.201509.10.2015
11:00
więcej
234-015-112/C/2015/ML44111000-1
44111300-4
44111800-9
Dostawa materiałów budowlanych dla KMP Jelenia Góra29.09.201506.10.2015
10:00
więcej
235-014-113/C/2015/MR42131100-7Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów hydraulicznych dla KMP w Jeleniej Górze29.09.201506.10.2015
11:00
więcej
233-070-111/T/2015/AB24961000-8sukcesywne dostawy płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia silników spalinowych dla potrzeb sprzętu transportowego i agregatów użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu29.09.201506.10.2015
11:00
więcej
241-051-114/F2015/MH85100000-0Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Głogowie25.09.201502.10.2015
10:00
więcej
236-013-109/C/2015/MA31532910-6
31700000-3
31711000-3
31711100-4
Dostawa materiałów elektrycznych dla KMP w Jeleniej Górze 18.09.201528.09.2015
11:00
więcej
212-102-107/C/2015/MH45000000-7
45261210-9
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont dachu hangaru i przybudówki na terenie nieruchomości, przy ul. Granicznej 13 we Wrocławiu03.09.201518.09.2015
11:00
więcej
strona 1 z 33następne