Lista zamówień rozstrzygniętych (ogółem 56)
strona 1 z 3następne
Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Data ogłoszenia Termin składania ofert Szczegóły
283-057-161/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45000000-7
45310000-3
45330000-9
Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w Wałbrzychu z lokalizacją w Szczawnie Zdroju przy ul. Józefa Łączyńskiego pisemny przetarg nieograniczony 23.10.2015 01.12.2015
11:00
więcej
246-008-139/2015/MR Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30199750-2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych ogólnobranżowych (talonów) w formie papierowej pisemny przetarg nieograniczony 02.10.2015 13.11.2015
10:00
więcej
292-024-168/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 35113400-3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny indywidualnej i ochrony przeciwko HIV. pisemny przetarg nieograniczony 30.10.2015 13.11.2015
10:00
więcej
242-004-136/2015/MH Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 64214400-3 Usługa najmu łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego pisemny przetarg nieograniczony 30.09.2015 10.11.2015
10:00
więcej
281-027-162/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30197630-1
30190000-7
Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru i materiałów biurowych. pisemny przetarg nieograniczony 26.10.2015 04.11.2015
10:00
więcej
276-001-157/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30125100-2
Dostawa środków barwiących do urządzeń drukujących. pisemny przetarg nieograniczony 21.10.2015 03.11.2015
11:00
więcej
239-029-132/2015/MR Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39000000-2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego pisemny przetarg nieograniczony 23.09.2015 03.11.2015
10:00
więcej
268-20-154/2015/JP Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45000000-7
45421114-6
roboty budowlane -remont pomieszczenia piwnicznego z przystosowaniem na archiwum w budynku KWP we Wrocławiu pisemny przetarg nieograniczony 19.10.2015 03.11.2015
10:00
więcej
228-002-127/2015/MA Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30213100-6
30213000-5
30232110-8
38520000-6
48000000-8
33195100-4
37453300-1
30237450-8
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego pisemny przetarg nieograniczony 18.09.2015 29.10.2015
11:00
więcej
267-020-159/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45310000-3 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji kontroli dostępu KD, instalacji SSWIN, instalacji videodomofonów wraz z oprzewodowaniem instalacji monitoringu IP w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33. pisemny przetarg ograniczony 21.10.2015 29.10.2015
10:00
więcej
248-003-141/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 32429000-6
Dostawa elementów telefonii IP dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie – uzupełnienie sprzętowe sieci OST 112 pisemny przetarg nieograniczony 06.10.2015 20.10.2015
11:00
więcej
229-055-128/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ulicy Sołtysowickiej 21; oznaczenie sprawy 229-055-128/2015/AB zamówienie z wolnej ręki 22.10.2015 19.10.2015
15:00
więcej
252-043-142/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 50112300-6 usługa mycia pojazdów służbowych w Komendzie Powiatowej Policji w Miliczu; numer sprawy 252-043-142/2015/AB pisemny przetarg nieograniczony 08.10.2015 16.10.2015
11:00
więcej
197-036-103/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 50118110-9 usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie oraz Komendzie Powiatowej Policji w pisemny przetarg nieograniczony 16.09.2015 30.09.2015
11:00
więcej
231-010-130/2015/JP Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 24311800-5
09113000-4
sukcesywne dostawy opału stałego; -koks gruby w ilości 60,4 tony -koks orzech w ilości 75 ton -węgiel orzech w ilości 18,9 ton -węgiel groszek w ilości 82 tony , -eko groszek w ilości 7,5 tony do kotłowni c. o. obiektów służbowych Policji pisemny przetarg nieograniczony 21.09.2015 29.09.2015
10:00
więcej
200-034-106/2015/MR Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 34351100-3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych dla jednostek Policji dolnośląskiej. pisemny przetarg nieograniczony 05.08.2015 24.09.2015
10:00
więcej
220-017-117/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45313100-5 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych oraz dostawa i montaż podnośnika zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku KMP w Legnicy przy ul. Asnyka 5 (etap III). pisemny przetarg nieograniczony 28.08.2015 17.09.2015
10:00
więcej
223-024-122/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39224300-1
38622000-1
39831700-3
42716200-0
39136000-4
39514400-2
dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego pisemny przetarg nieograniczony 03.09.2015 11.09.2015
11:00
więcej
216-033-114/2015/MR Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 85100000-0 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy pisemny przetarg nieograniczony 27.08.2015 11.09.2015
10:00
więcej
208-20-112/2015/JP Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45000000-7
452324460-4
45310000-3
45331100-7
remont pomieszczeń biurowych w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, zgodnie z przedmiarem robót, technologią robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pisemny przetarg nieograniczony 20.08.2015 09.09.2015
10:00
więcej
166-045-084/2015/MA Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 34114200-1
Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej z videorejestratorem pisemny przetarg nieograniczony 13.07.2015 25.08.2015
11:00
więcej
188-047-096/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 32344250-3
Dostawa, montaż i uruchomienie 8 kompletnych zestawów radiolinii na potrzeby dołączenia do sieci OST112 jednostek PSP. pisemny przetarg nieograniczony 28.07.2015 25.08.2015
11:00
więcej
162-002-083/2015/MA Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30213100-6
30213000-5
30232110-8
38520000-6
48000000-8
33195100-4
37453300-1
30237450-8
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego pisemny przetarg nieograniczony 08.07.2015 19.08.2015
11:00
więcej
195-11-101/2015/JP Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 09135000-4 sukcesywne dostawy oleju opałowego 181 m3 do jednostek organizacyjnych Zamawiającego na terenie woj. dolnośląskiego pisemny przetarg nieograniczony 04.08.2015 19.08.2015
10:00
więcej
196-12-102/2015/JP Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 24110000-8 sukcesywne dostawy gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2015/2016 wraz z montażem instalacji i zbiorników na gaz w miejsce istniejących instalacji, wraz z osprzętem oraz ich dzierżawą w KMP Legnica ul. Stroma 4 i KP w Międzylesiu ul.Graniczna 3. pisemny przetarg nieograniczony 04.08.2015 19.08.2015
10:00
więcej
strona 1 z 3następne