Lista zamówień unieważnionych (ogółem 424)
strona 1 z 17następne
Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Data ogłoszenia Termin składania ofert Szczegóły
258-053-150/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem pod ambulans kryminalistyczny pisemny przetarg nieograniczony 09.10.2015 19.10.2015
10:00
więcej
244-026-137/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 55321000-6 Usługa przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, przy ul. Kopernika 1 pisemny przetarg nieograniczony 30.09.2015 08.10.2015
10:00
więcej
230-007-129/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 90910000-9
Usługi sprzątania Posterunku Policji w Wiązowie przy ul. Pocztowej 2 pisemny przetarg nieograniczony 18.09.2015 29.09.2015
11:00
więcej
227-053-125/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem pod ambulans kryminalistyczny pisemny przetarg nieograniczony 11.09.2015 22.09.2015
10:00
więcej
222-026-119/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 55321000-6 Usługa przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, przy ul. Kopernika 1 pisemny przetarg nieograniczony 03.09.2015 16.09.2015
10:00
więcej
202-020-108/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45331220-4 Wymiana klimatyzatorów multisplit w budynku administracyjnym KWP we Wrocławiu, przy ul. Podwale 31-33 wraz z uruchomieniem i serwisowaniem urządzeń w okresie gwarancji pisemny przetarg nieograniczony 11.08.2015 26.08.2015
10:00
więcej
194-051-100/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45216111-5
45000000-7
45450000-6
Dostosowanie pomieszczeń do obsługi systemów przetwarzania informacji niejawnych pisemny przetarg nieograniczony 04.08.2015 19.08.2015
10:00
więcej
192-017-098/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45400000-1
45313100-5
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac wykończeniowych oraz dostawa i montaż podnośnika zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku KMP w Legnicy przy ul. Asnyka 5 (etap III). pisemny przetarg nieograniczony 28.07.2015 13.08.2015
10:00
więcej
174-025-092/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 18939000-0
18235400-9
18900000-8
18412000-0
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz wyposażenia specjalnego dla policjantów i pracowników Policji woj. dolnośląskiego pisemny przetarg nieograniczony 09.07.2015 03.08.2015
10:00
więcej
105-036-051/2015/AB Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 501181109 usługa przewozu i holowania pojazdów oraz części pojazdów o ciężarze powyżej 3,5 tony DMC, zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym: Komendzie Miejskiej Policji w: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz Wrocławiu; Komendzi pisemny przetarg nieograniczony 21.05.2015 01.07.2015
11:00
więcej
146-031-074/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 85100000-0 Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie pisemny przetarg nieograniczony 18.06.2015 29.06.2015
10:00
więcej
134-021-069/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45000000-7
44410000-7
44192000-2
44000000-0
44112000-8
45233291-5
45213400-7
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku KPP w Oławie, przy ul. Kopernika 1 pisemny przetarg nieograniczony 09.06.2015 24.06.2015
10:00
więcej
143-026-071/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 55321000-6 Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 22. pisemny przetarg nieograniczony 15.06.2015 23.06.2015
10:00
więcej
126-023-064/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 33696300-8 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu pisemny przetarg nieograniczony 09.06.2015 17.06.2015
10:00
więcej
111-016-055/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45262700-8
74232000-4
Remont kompleksowy Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole, pl. Piłsudskiego 6/8 –Etap I, wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i decyzji łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę pisemny przetarg nieograniczony 25.05.2015 15.06.2015
11:00
więcej
90-031-042/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 85100000-0 Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie pisemny przetarg nieograniczony 24.04.2015 07.05.2015
10:00
więcej
53-031-021/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 85100000-0 Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne z zakresu badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Lubinie pisemny przetarg nieograniczony 19.03.2015 31.03.2015
10:00
więcej
044-001-017/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30125100-2 Sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego pisemny przetarg nieograniczony 09.03.2015 27.03.2015
11:00
więcej
45-019-018/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45262700-8
71221000-3
Wykonanie przebudowy i remontu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych) pisemny przetarg nieograniczony 11.03.2015 27.03.2015
10:00
więcej
028-003-009/2015/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 32429000-6
Dostawa urządzeń do systemu telefonii IP dla Komisariatu Policji w Długołęce pisemny przetarg nieograniczony 19.02.2015 04.03.2015
11:00
więcej
10-017-004/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45443000-4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji wraz z przebudową części parteru w budynku Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przy ul. Asnyka 5 (dokończenie robót etap II) pisemny przetarg nieograniczony 12.02.2015 27.02.2015
10:00
więcej
367-096-269/2014/MA Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 32429000-6
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu telefonii IP w Komisariacie Policji w Długołęce pisemny przetarg nieograniczony 13.11.2014 21.11.2014
10:00
więcej
299-055-229/2014/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 34114200-1 Dostawa samochodu o podwyższonych parametrach w policyjnej wersji nieoznakowanej, realizowana w ramach projektu: Bezpieczne pogranicze dolnośląsko – saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa pisemny przetarg nieograniczony 07.10.2014 17.10.2014
10:00
więcej
286-026-218/2014/JP Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39294100-0 dostawa materiałów prewencyjnych i promocyjnych w ramach Projektu pn.”Odnowa zdegradowanego budynku KPP w Wołowie 15.09.2014 23.09.2014
10:00
więcej
289-035-220/2014/JP Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 55321000-6 świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych w okresach zimowych: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 dla pracowników i policjantów KP Mieroszów ul. Żeromskiego 32 – w ilości łącznie: 1554 posiłków pisemny przetarg nieograniczony 15.09.2014 22.09.2014
10:00
więcej
strona 1 z 17następne