Zamówienie ogłoszone powrót do listy
Nr referencyjny 214-051-123/2015/AB
Wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Wspólny słownik zamówień CPV 45216111-5
45000000-7
45450000-6
Przedmiot robota budowlana polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do obsługi systemów przetwarzania informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji dolnośląskiej
Tryb pisemny przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 16.09.2015
Termin składania ofert 01.10.2015
11:00
Szczegóły treść zamówienia drukuj

Dokumenty do pobrania
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU BZPpobierz plik (29 kB)
Dodano: 16.09.2015 10:06
Ostatnia zmiana:16.09.2015 10:06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIApobierz plik (246 kB)
Dodano: 16.09.2015 10:06
Ostatnia zmiana:16.09.2015 10:06

PRZEDMIARY - ZALACZNIK NR 3 DO SIWZpobierz plik (120 kB)
Dodano: 16.09.2015 10:07
Ostatnia zmiana:16.09.2015 10:07

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZALCZNIK NR 4 DO SIWZpobierz plik (129 kB)
Dodano: 16.09.2015 10:07
Ostatnia zmiana:16.09.2015 10:07