Lista zamówień zrealizowanych (ogółem 1305)
strona 1 z 53następne
Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot Tryb Data ogłoszenia Termin składania ofert Szczegóły
279-005-160/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45314300-4
32562200-2
45314310-7
Budowa linii światłowodowych pomiędzy Komendami Powiatowymi Policji, a jednostkami Państwowej Straży Pożarnej na terenie miast Oława, Polkowice i Świdnica na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Transmisyjnej OST112 pisemny przetarg nieograniczony 21.10.2015 05.11.2015
10:00
więcej
286-056-165/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39000000-2
39100000-3
39111000-3
39111100-4
39113100-8
39113000-7
44421000-7
39131100-0
39141100-3
39151000-5
391500
Dostawa sprzętu kwaterunkowego pisemny przetarg nieograniczony 26.10.2015 04.11.2015
10:00
więcej
287-025-166/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 18900000-8
18930000-7
18412000-0
19231000-4
18410000-6
18400000-3
18114000-1
35814000-3
39514100-9
18141000-9
18424000-7
Dostawa wyposażenia specjalnego oraz odzieży ochronnej i roboczej pisemny przetarg nieograniczony 27.10.2015 04.11.2015
10:00
więcej
288-033-164/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 85100000-0 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy polegających na badaniu funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę/świadczących pracę na terenie działania KMP Wałbrzych, KPP Dzierżoniów, KPP Kamienna Góra, KPP Świdni pisemny przetarg nieograniczony 23.10.2015 03.11.2015
11:00
więcej
289-053-167/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem pod ambulans kryminalistyczny pisemny przetarg nieograniczony 22.10.2015 30.10.2015
10:00
więcej
277-025-156/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 18100000-0
18224000-5
18410000-6
18412200-2
18412000-0
18412100-1
18820000-3
Dostawa wyposażenia specjalnego dla policjantów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu pisemny przetarg nieograniczony 21.10.2015 29.10.2015
10:00
więcej
226-029-126/2015/MH Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39000000-2
391000000-3
39111000-3
39111100-4
39113000-7
37520000-3
39717000-1
39717000-3
Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Oławie pisemny przetarg nieograniczony 17.09.2015 28.10.2015
10:00
więcej
260-020-151/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45331220-4 Wykonanie robót budowlanych oraz dobór, dostawa i montaż szafy klimatyzacji precyzyjnej wraz z rozbudową instalacji kanałowej nawiewnej oraz montażem automatyki zewnętrznej w pomieszczeniu serwerowni KWP we Wrocławiu przy ul. Podwale 31-33. pisemny przetarg nieograniczony 12.10.2015 27.10.2015
10:00
więcej
249-023-149/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 33696300-8 Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocła pisemny przetarg nieograniczony 12.10.2015 23.10.2015
10:00
więcej
265-023-152/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 33696300-8 Dostawa pakietów DNA dla garnizonu dolnośląskiego pisemny przetarg nieograniczony 14.10.2015 23.10.2015
10:00
więcej
243-005-135/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45314300-4
32562200-2
45314310-7
Budowa linii światłowodowych pomiędzy Komendami Powiatowymi Policji, a jednostkami Państwowej Straży Pożarnej na terenie miast Lubin, Jawor i Złotoryja na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Transmisyjnej OST112. pisemny przetarg nieograniczony 01.10.2015 16.10.2015
10:00
więcej
247-026-140/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 55321000-6 Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków profilaktycznych dla pracowników i policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu, w dwóch okresach zimowych: 2015/2016, 2016/2017 pisemny przetarg nieograniczony 07.10.2015 16.10.2015
10:00
więcej
PU-2380-278-051-158/2015/AB Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45216111-5
45000000-7
45450000-6
robota budowlana polegająca na dostosowaniu pomieszczeń do obsługi systemów przetwarzania informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Policji dolnośląskiej; oznaczenie sprawy PU-2380-278-051-158/2015/AB zamówienie z wolnej ręki 16.10.2015 16.10.2015
09:40
więcej
245-033-138/2015/MR Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 85100000-0 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy polegających na badaniu funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę/świadczących pracę na terenie działania KPP w Jaworze, KMP w Legnicy, KPP w Złotoryi pisemny przetarg nieograniczony 30.09.2015 13.10.2015
12:09
więcej
240-054-134/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45111100-9
45262350-9
45410000-4
45442100-8
45422100-2
45324000-4
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont pomieszczeń służby dyżurnej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, przy ul. Ząbkowickiej 57 pisemny przetarg nieograniczony 25.09.2015 12.10.2015
10:00
więcej
218-029-118/2015/MH Powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39000000-2
39171000-1
39713430-6
44423200-3
42924720-2
34911100-7
Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie pisemny przetarg nieograniczony 28.08.2015 09.10.2015
10:00
więcej
237-041-131/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30121100-4 Dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek pisemny przetarg nieograniczony 30.09.2015 08.10.2015
10:00
więcej
238-030-133/2015/MR Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39294100-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Centralnego Biuro Śledczego Policji pisemny przetarg nieograniczony 25.09.2015 06.10.2015
10:00
więcej
219-020-124/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 45331220-4 Wymiana klimatyzatorów multisplit w budynku administracyjnym KWP we Wrocławiu, przy ul. Podwale 31-33 wraz z uruchomieniem i serwisowaniem urządzeń w okresie gwarancji pisemny przetarg nieograniczony 11.09.2015 29.09.2015
10:00
więcej
221-053-120/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 34114200-1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego do przewozu psów służbowych w policyjnej wersji oznakowanej pisemny przetarg nieograniczony 08.09.2015 16.09.2015
10:00
więcej
215-025-115/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 18100000-0
18234000-8
18200000-1
18223200-2
18224000-5
18410000-6
18412200-2
18412000-0
18412100-1
18310000-5
18931100-5
Dostawa wyposażenia specjalnego dla policjantów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu pisemny przetarg nieograniczony 26.08.2015 07.09.2015
10:00
więcej
217-049-116/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 64200000-8 Dostosowanie istniejącego systemu taryfikacji IBB/iTAR firmy Intelix do taryfikowania połączeń telefonii IP firmy CISCO pisemny przetarg nieograniczony 26.08.2015 04.09.2015
10:00
więcej
204-041-109/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 30121100-4
30191400-8
30000000-9
Dostawa sprzętu biurowego pisemny przetarg nieograniczony 11.08.2015 02.09.2015
10:00
więcej
209-025-113/2015/ML Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 18939000-0
18235400-9
18900000-8
18412000-0
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz wyposażenia specjalnego dla policjantów Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu pisemny przetarg nieograniczony 19.08.2015 01.09.2015
10:00
więcej
206-025-111/2015/MH Poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 39143112-4
18900000-8
33199000-1
39514100-9
39511100-8
39512000-4
18310000-5
18812400-8
18400000-3
Dostawa wyposażenia specjalnego do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w KPP Oława, przy ul. Kopernika 1 pisemny przetarg nieograniczony 11.08.2015 26.08.2015
10:00
więcej
strona 1 z 53następne